Siedziba Stowarzyszenia "Ostoja":
19-300 Ełk, ul. Jana i Hieronima Małeckich 3/11.2

kontakt:
tel/ fax: 87 621 23 81
tel. kom: 664 318 051
e-mail: ostojaelk@wp.pl

Nr rachunku stowarzyszenia:
BGŻ BNP Paribas
Nr 88 2030 0045 1110 0000 0425 0710
Data wpisu do KRS: 29.01.2010
Nr KRS: 0000346906
NIP: 848-183-43-19
REGON: 280474229

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Ostoja" zajmuje się szeroko rozumianą pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Siedzibą Stowarzyszenia jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku, przy ul. Kościuszki 33 (Logo ŚDS). Członkami Założycielami Stowarzyszenia są, między innymi, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku: pracownicy socjalni i terapeuci ŚDS.

Cele szczegółowe Stowarzyszenia:

1. Niesienie pomocy osobom dotkniętym problemami psychicznymi i osobom zagrożonym marginalizacją.
2. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów między osobami z problemami psychicznymi i zagrożonymi marginalizacją a środowiskiem lokalnym.
3. Upowszechnianie idei Stowarzyszenia w środowisku.
4. Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z problemami psychicznymi i osób zagrożonych marginalizacją.